Predaj brikiet RUF

Výroba Brikier RUF – Výrobná hala

www.st-brikety.sk | Výroba Brikier RUF - proces výroby drtenie, spracovanie, odstraňovanie zvyškov železa a sušenie.

www.st-brikety.sk

Výroba Brikier RUF – Vkladanie dreva

www.st-brikety.sk

www.st-brikety.sk

Výroba Brikier RUF – Drvenie dreva

Výroba Brikier RUF

www.st-brikety.sk

Výroba Brikier RUF – Kontrolný počítač priebehu výroby

Výroba Brikier RUF

www.st-brikety.sk

Výroba Brikier RUF – Sušenie

www.st-brikety.sk

www.st-brikety.sk

Výroba Brikier RUF – Posledný krok výroby

www.st-brikety.sk

www.st-brikety.sk

Výroba Brikier RUF – Hotové Brikety RUF

Výroba Brikier RUF

Výroba Brikier RUF -Brikety RUF

Výroba Brikier RUF

www.st-brikety.sk